Projemiz Başladı
1 Şubat 2021 Pazartesi, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı kapsamında sunulan "Güvenlik Kültürümüz Yarınlar Ödülümüz Olsun" projemiz hibe almaya hak kazanmıştır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sunulan "Güvenlik Kültürümüz Yarınlar Ödülümüz Olsun" isimli projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında Kayseri ilimiz başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesindeki illerimize de hizmet edecek İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi kurulacaktır.
Proje kapsamında 255 öğretmen, 6655 öğrenciye İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilecektir. 62 Mesleki eğitim veren okulumuzda ortam ölçümleri ve periyodik kontrol çalışmaları yapılacaktır. Projenin tanınırlığını arttırmak ve okullarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Proje açılış toplantısı düzenlenecek ve öğrenciler arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yarışması" düzenlenecektir.
Proje iştirakçilerimiz Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. dir.