Proje açılış tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Albüm
31 Ekim 2022 Pazartesi, isg merkezi
isg eğitim merkezi açılış bilgilendirme toplantısı yapılmıştır